Velkommen til Viken Fibers visuelle profil

Identiteten til Viken Fiber er basert på en logo, typografi og et sett med farger. Dette er viktige
visuelle elementer som gir Viken Fiber en tydelig identitet og som skal bygge merkevaren over tid.

En helhetlig merkevare bygges gjennom et konsistent gjenkjennbart uttrykk. Det er derfor viktig
at de ulike profilelementene brukes på riktig måte.